میکسر DJM-S11 جدیدترین میکسر از نسل میکسر های DJM-S9

میکسر DJM-S9 اولین میکسر دو کاناله ی شرکت پایونیر