اسپیکر مانیتورینگ چیست ؟ چه کاربردی دارد ؟ تفاوت اسپیکر های مانیتورینگ با اسپیکر های معمولی چیست ؟ شاخصه های اسپیکر های مانیتورینگ چیست ؟