دی جی میکسر دنون Denon 1850PRIME

دی جی میکسر حرفه ای 4 کاناله برای کلاب سنترپیس حرفه ای برای دی جی های خلاق
میکسر دیجیتال 4 کاناله با ورودی های چندگانه و قابل تخصیص و 4 Pro DJ FX(حرفه ای)

تماس بگیرید