دی جی میکسر دنون Denon 1850PRIME

دی جی میکسر حرفه ای ۴ کاناله برای کلاب سنترپیس حرفه ای برای دی جی های خلاق
میکسر دیجیتال ۴ کاناله با ورودی های چندگانه و قابل تخصیص و ۴ Pro DJ FX(حرفه ای)

تماس بگیرید