دی جی پلیر Pioneer CDJ 3000

پلیر حرفه ای چند کاره برای دی جی ها

تماس بگیرید