دی جی پلیر PLX-CRSS12

Turntable حرفه ای با امکان کنترل مستقیم به وسیله کنترل DVS(مشکی)

تماس بگیرید