دی جی کنترلر بهرینگر Behringer CMD DC-1

دستگاه MIDI مبتنی بر Pad دارای کنترل افکت ها و کنترل Navigation

تماس بگیرید