دی جی کنترلر بهرینگر Behringer CMD LC-1

دستگاه MIDI مبتنی بر فعال سازی(Trigger) دارای ۴ مجموعه ۸ تایی دکمه و فیدبک LED چند رنگ

تماس بگیرید