دی جی کنترلر ریلوپ Reloop BeatPad 2

کنترلر چند سکویی (cross platform) ساخته شده برای iPad، اندروید و Mac

تماس بگیرید