دی جی کنترلر نیتیو Native Instruments Traktor Kontrol S4 MK3

کنترلر DJ 4 کانالی با اختراع HAPTIC DRIVE™

تماس بگیرید