دی جی کنترلر نیومارک Numark DJ2GO2 Touch

دی جی کنترلر جیبی دارای Jog wheel های لمسی خازنی

تماس بگیرید