دی جی کنترلر نیومارک Numark Mixtrack Platinum

دی جی کنترلر دارای نمایشگرJog wheel

تماس بگیرید