دی جی کنترلر پایونیر Pioneer DDJ T1

ترکیب عالی نرم افزار TRAKTOR DJ و عملکرد پایونیر

تماس بگیرید